2018-09-10 22:09 #0 av: JohannaN

Denna ständiga fråga om salt, denna ständiga diskussion om salt, denna ständiga ovetskap om salt. Så hur är det nu med fåglar och salt ? Ska dom ha eller inte ha salt ? Om så, vad är lagom för burfåglar i så fall? I vad kan man finna detta i? Detta och mer där till kommer tas upp i denna artikel. Salt finns i mycket mat vi ger fåglarna så också pellets. Men det är också stor skillnad på salt och salt. Här kan ni läsa mer om det hela....................

Ordet salt kommer från det latinska ordet "sal", vilket betyder salt. Det var en gång en värdefull råvara, och den har använts som valuta för handel. Salt används i mat, för att bevara livsmedel, garvning, färgning, blekning och produktion av keramik, tvål och klor. Salt används idag även inom kemisk industri.

Kroppen hos alla levande varelser använder natrium för att upprätthålla vätske-nivåer. En balans mellan vätska och natrium är nödvändig för hjärtan, lever och njurar. Det reglerar blodvätskor och förhindrar lågt blodtryck. Om natrium-halten faller i blodet påverkar detta hjärnans aktivitet. Vilket kan ge en känsla av att vara trög och slö. Det kan upplevas som muskelryckningar, följt av anfall, en förlust av medvetenhet, koma och död. Läste också att en studie som gjordes på råttor där dom fann att när råttor saknade natrium i kroppen höll de bort från aktiviteter som de normalt tycktes ha.
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/14/5/487/4725257?redirectedFrom=fulltext

Alla vitaminer och mineraler samt fett, proteiner och kolhydrater samarbetar i kroppen som jag så många gånger skrivit om, brist på ett enda av dessa och kroppen funkar inte som den ska och vad gäller natrium läste jag att kalium antas minska de negativa effekterna av natrium. Alltså för lite kalium i kroppen och där det är för mycket natrium i kroppen blir det svårare för kroppen att minska effekten av de negativa effekterna från natrium.

Brist på natrium hos burfåglar
Ger symptom så som mjuka ben, hornhinne keratinisering (ansamling av keratin), hemokoncentration (elektrolytrubbning), en ökning i koncentra-tionen av blodkroppar, minskat utnyttjande av protein och kolhydrater, gonadal inaktivitet (könskörtlarna) och binjurehypertrofi (binjureutmattning).

Överdos hos burfåglar
Ger benskörhet samt att kroppen binder för mycket vatten.

Det är stor skillnad på salt och salt!
Om man läser på så vet man att den naturliga formen av salt är otroligt viktig för vår kropp och hälsa, så också för andra levande varelser på planeten, medan det vita bordssaltet vi människor äter inte borde ha någon plats i människans kost, inte heller hos våra burfåglar. Det vita bordssaltet är renat och där dom tillsätter kemikalier och tillsatsämnen som ska absorbera fukt och förebygga klumpbildning. Dessa kemikalier kan till exempel vara aluminiumföreningar, fluor och silikater. Det vita bordssaltet är raffinerat (renat) och dåligt för hälsan hos alla levande varelser på denna jord medans dom saltsorter som hör till de oraffinerade (ej renade) salterna är havssalt, Himalayasalt och Örtsalt som då är bra för kroppen och hälsan.

Himalaya salt
Det jag läste om Himalaya salt är att det är ett kristallsalt från saltgruvor i bergen i Himalaya i Pakistan, där det bryts från bergsväggen för att sedan krossas och siktas. Himalayasalt är utvunna mineraler från deponerade bergarter. Himalayasalt är ett naturligt mineralrikt och obearbetat salt som innehåller spårämnen och mineraler, och speciellt är rikt på magnesium. Saltet är lätt rosa till färgen och innehåller kalcium och fosfor, vilka kroppen behöver stora mängder av. Saltet innehåller både spårämnen som selen och zink, som behövs i mindre mängder i kroppen. Himalayasaltet innehåller sammanlagt omkring 90 procent olika ämnen som vår kropp behöver och har en naturligt låg jodhalt.

Havsalt
Det jag läste om havssalt är att allt naturligt salt kommer ursprungligen från havet. Det finns raffinerat havssalt som också ofta har ett reducerat mineralinnehåll, bland annat på grund av de höga temperaturer som används under produktionen. Det oraffinerade havssalt är naturligt rikt på jod och har en salthalt på cirka 55-60 procent. Det innehåller stora mängder mineraler, enbart 34 procent natrium och är rikt på olika mineraler. Celtic havssalt räknas till det finaste salt i världen men det viktigaste är att det är det mest mineralrika saltet. Vanligt vitt, raffinerat bordssalt är, i jämförelse med celtic havssalt, rena giftet. Detta salt är grått i färgen vilket kommer från det rika mineralinnehållet.

Örtsalt
Jag läste att örtsaltet Herbamare och Trocomare, vilket innebär en kombination av oraffinerat havssalt och grönsaker och örter. Örtsaltet är naturligt rikt på viktiga mineraler och spårämnen och i dessa örtsalt har man tillsatt havsväxten kelp som är naturlig rikt på jod.

Bordssalt
Det jag läste om bordssalt är att de vanliga vita (raffinerat vilket betyder renat) bordssaltet saknar, liksom andra raffinerade livsmedel, sina ursprungliga beståndsdelar. Saltet bryts ur underjordiska saltgruvor och bearbetas sedan industriellt i en process där det rensas från nära alla sina naturliga mineraler (förutom natrium och klorid). Saltlösningarna renas bland annat med speciella kemikalier innan vattnet kokas bort, vilket sker antingen under högt tryck eller genom vakuum (undertryck). Vanligt salt, alltså det vita bordssalt består till 97,5% av natriumklorid. Resterande 2,5% utgörs av kemikalier, jod, och aluminium.

Mer jag läste om det hela är att det vita bordssaltet är att dom tillsätter kemikalier och tillsatsämnen som ska absorbera fukt och förebygga klumpbildning. Dessa kemikalier kan till exempel vara aluminiumföreningar, fluor och silikater, inte så bra med andra ord. Mer jag läste om är att naturligt bergssalt och havssalt är biokemiskt sett en organisk och icke-aggressiv form som kroppen känner igen och därmed kan tillgodogöra sig. Bordssaltet däremot identifieras av kroppen som ett gift som är en onaturlig substans som ska rensas bort så fort som möjligt. Av detta vita bordssalt kan kroppen enbart rensa ut en del av saltet och då blir en belastning för kroppen.

Köpa salt i mataffärer
Tittar man närmare på innehållsförteckningen på de olika salterna som sälj i just matbutiken märker man snabbt att det sällan är någon större skillnad. Anledningen till det är för att i dom salter som säljs i mataffären oftast är raffinerade.

Livsmedelsverket
Angående livsmedelsverket så är deras påståenden om salt inte så övertygande då jag läste att de tre studier som gjorts de senaste åren inte hittat någon koppling till vad dom påstår. Det står också att saltet vi får i oss kommer från bröd, ost, kött och charkprodukter samt färdigmat och restaurangmat. Om vi ser på alla dessa livsmedel har alla raffinerat salt i sig, alltså samma dåliga vita salt vi bör hålla oss ifrån.

På Dalarnas Ornitologiska Förening alltså vilda fåglar skriver dom angående att ge salt till vild fåglar “Var inte orolig. Även fåglarna behöver salt”. Mitt tips om ni lägger ut salt, lägg inte ut av det raffinerade, utan det oraffinerade.
http://birdlife.se/fagelskadning/vinterfagelmatning/tips-fran-oss!/

Salt i pellets
I dom flesta pellets finns det salt i någon form tro det eller ej och då oftast raffinerat salt. För att vara riktigt säker kan man kolla på originalinnehållet från respektive pelletsföretagen från de land pelletsen kommer ifrån då det ofta försvinner i Svenska översättningarna vad gäller förteckningarna. Jag har skrivit till dom pellets-företag som används flitigt i Sverige nämligen Zupreem, Harrisons, Tropicana och nutribird för att se hur dom ser på saken vad gäller pellets. (Har inte lyckats få tag i nutribirds företag för att kunna skriva till dom). Här kommer svaren även vad jag skrev till dom:

Jag skrev och frågade följande:
Hello my name is Johanna. I have questions about salt. How dangerous is salt for birds? Is there a difference in salt and salt? If it's dangerous, how about salt in pellets as it seems to be in the most pellets out there on the market for caged birds? Grateful for answers. Best regards, Johanna. Svensk översättning: Hej jag heter Johanna. Jag har frågor om salt. Hur farligt är salt för fåglar? Finns det en skillnad i salt och salt? Om det är farligt, vad sägs om salt i pellets som det verkar vara i de flesta pellets ute på marknaden för burna fåglar? Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar, Johanna.

Zupreem svarar:
Johanna, thanks for contacting us. Birds do need a small amount of salt and they do have a dietary salt requirement. Salt is needed to maintain healthy blood pressure and for proper muscle and nerve function. Iodized salt contains a small amount of iodine, a mineral that helps with proper thyroid function, and is important in body metabolism. Iodine deficiency affects a bird's thyroid gland causing it to swell into a goiter. The thyroid gland is located in the neck and is one of the glands that maintain proper function for various body organs.

The amount of salt included in ZuPreem bird foods is based on the recommended daily allowance from the NRC’s (National Research Council) nutritional requirements as a source of nutritional knowledge for the amount of nutrients needed in foods for pet birds.

Please let me know if I can answer any further questions. Thanks. Have a great day.

Best Regards,

Gail Shepard

Director of Marketing.

Svensk översättning:
Johanna tack för att du kontaktade oss. Fåglar behöver en liten mängd salt och de har ett kostsaltbehov. Salt behövs för att upprätthålla ett hälsosamt blodtryck och för en korrekt muskel- och nervfunktion. Jodiserat salt innehåller en liten mängd jod, ett mineral som hjälper till med sköldkörtelfunktionen, och är viktig för kroppens ämnesomsättning.
Jodbrist påverkar en fågel sköldkörteln som orsakar att det sväller in i en goiter. Sköldkörteln ligger i nacken och är en av körtlarna som upprätthåller korrekt funktion för olika kroppsorgan. Mängden salt som ingår i ZuPreem-fågelmat är baserat på det rekommenderade dagliga bidraget från NRC: s (National Research Council) näringsbehov som en källa till näringskunskap för den mängd näringsämnen som behövs i livsmedel för burfåglar.

Vänligen meddela mig om jag kan svara på ytterligare frågor. Tack. 

Ha en bra dag.
Vänliga hälsningar, 
 Gail Shepard, Marknadschef.

Harrisons skrev:
Salt is a critical source of potassium /iodine. A trace amount is required in birds for them to survive. We don’t use it as a flavoring.
Svensk översättning: Salt är en kritisk källa till kalium / jod. Det krävs ett spårämne i fåglar för att de ska överleva. Vi använder inte det som smakämne.

Salt i lera
Leran fåglarna äter i det vilda heter bentonit. Leran tar bort gifter ur kroppen på fåglarna men bidrar också med viktiga mineraler som papegojors växtbaserade diet saknar. Till exempel att papegojor som lever i fuktiga tropiska skogar där natrium för nerv och muskel-funktion försvinner snabbt från eko-systemet, utom där det lagras i hård lera. Amazonas lera innehåller vanligen natriumhalter 40 gånger högre än papegojornas växtfoder.

I Amazonas har 26 av dess 46 papegojarter setts använda dessa lerbäddar ihop med andra sorters djur. Om då salt/natrium var så farligt för fåglar samt att det sägs att fåglar inte kan få ut salt ur systemet då dom inte svettas, hur är det då med dom arter i bland annat då Amazonas som äter natriumhalter 40 gånger högre än vad som finns i deras föda ? En bra fråga tycker jag.

Det är inte enbart i Amazonas som papegojor äter av lera utan också andra arter på jorden äter av just denna lera så också urbefolkning runt om på jorden, lera som har högt värde av just natrium/salt. Jag läste att arter skilde sig mycket i deras ätande av leran och där forskning ansåg att det är natriumet fåglarna först och främst ville åt och inte för att det just var en ditox för deras kroppar.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0587.2009.05878.xhttps://www.npr.org/sections/thesalt/2017/09/07/547981850/why-do-parrots-and-people-eat-clay?t=1533421291061

Videos som visar fåglar där dom får i sig av viktiga salter/mineraler: I denna videon nedan under texten kan man se stora flockar samlas för att äta av salterna och mineralerna från Himalaya. Mycket intressant tycker jag, då det sägs att fåglar inte kan bli av med salt och att det är väldigt farligt för fåglar att äta salt, fast bevisen finns runt om på vår planet. Flertalet fågelarter finns med i filmen.

Several birds like the Yellow-footed Green Pigeon, Imperial Green Pigeon, Orange Breasted Green Pigeon, Red-breasted Parakeets, Indian Ring-necked Parakeets, Alexandrian Parakeets, Plum-headed Parakeets, Indian Peacock etc can be seen in the video. Huge flocks of these birds in hundreds can be viewed savoring the salt & minerals at the wildlife sanctuary. Jaldapara National Park upgraded from wildlife sanctuary is at the north of West Bengal state. It is situated at the foothills of eastern himalayas on the bank of Torsa river and spread across over 200 square kms.

Översättning till svenska: Både Alexander parakiter, Grön fotade duvor, Gröna kejsarduvor, Halsbandsparakiter, Mustaschparakit, Orange bröstade grön duvor, Plommon-huvade parakiter, påfåglar m.fl kan ses kan ses i videon.
Där stora flockar av dessa fågelarter i hundratals kan ses med att njuta av salt och mineraler i naturreservatet. Jaldapara National Park ett naturreservat som ligger i norra delen av West Bengal. Det ligger vid foten av östra Himalaya vid stranden av Torsa och sprids över 200 kvadratkilometer. https://www.youtube.com/watch?v=R0JxWUt7rB0

På denna film ses Kakaduor äta av just bentonit lera. This video shows parrots eating clay as soon as a slight rainfall softens up the ground. They chew up and spit out a lot of it, but they are ingesting it. You may have seen the macaws doing it, now watch the cockatoos doing it. It is called Geophagy.
Översättning till svenska: Den här videon visar papegojor som äter lera så snart en liten nederbörd mjukar upp marken. De tuggar i sig och spottar ut mycket av det, men de intar det. Du kanske har sett aror göra det, titta nu på kakaduorna göra det. Det kallas geophagy (Vilket betyder: äta jord eller jordliknande substrat sådana som lera eller krita). https://www.youtube.com/watch?v=_EfTeAweUOY&t=3s

Men hur är det med undulater och andra arter i Australien, hur får dom i sig av mineraler och salter? Jo, Australien är ett mycket mineralrikt land och om man tittar riktigt noga på filmer där undulater och andra arter landar för att dricka ser man en rödfärgad lera som då är röd lera men finns också lite andra färger av lera på bilder och filmer.
Jo, dessa flockar av olika arter som snabbt landar för att snabbt lyfta igen får i sig av minera-lerna via dom mineralrika vattnen samt mineralrika områdena där dom också främst väljer att häcka. Denna lera är rika på bland annat kalcium, magnesium och natrium och är extremt rik på näringsämnen. http://www.birdhealth.com.au/wild-budgerigars
Dessutom är en av dom örter som undulater äter nämligen saltbush, som har en naturligt salt smak. Alltså, undulater äter kost som har salt i sig. Men om salt är farligt, hur kan dom då äta från denna buske och inte dö?

Även grå jakos äter av lera på samma sätt vilket kan ses i denna video:https://www.youtube.com/watch?v=QnnOx178Z6

Undulater vid vattenkällor:
https://www.youtube.com/watch?v=nbrKgQZc24shttps://www.youtube.com/watch?v=rB3g_6DQNKQhttps://www.youtube.com/watch?v=2HZp9SXaUQk

Nymfkakduor vid vattenkällor:
https://www.youtube.com/watch?v=BACDOPVhsJchttps://www.youtube.com/watch?v=EQ62KOFDAhE

Även andra arter i Australien så som finkar, duvor, parakiter och papegojor bland annat dricker från dessa källor. Även fåglar på andra andra ställen runt om jorden äter lera eller dricker mineralrikt vatten.

Mina tankar i det hela
Mina tanker blir som så här att om nu salt vore så farligt för fåglarna skulle dom inte klara ur dom mängder dom får i sig i det vilda, både från lerjordar, från mineralvatten och saltbuch som undulaterna bland annat äter i det vilda. Salter behöver fågelkroppen på ett eller annat vis men dom behöver inte det raffinerade saltet som är skadligt för oss och även för dom.
Det finns en mängd sätt att få i fåglarna natrium, bland annat från olika livsmedel, pellets, örtmineraler för fåglar etc. Men viktigt i det hela är att dom fåglar som äter pellets där salter är tillsatt behövs inget extra salt men fåglar som lever på en frö-diet behöver få i sig salt på ett eller annat sätt och ett sätt är chops med natrium rika livsmedel men man måste också kunna erbjuda dom salt i form av en saltsten. Och då inte av det raffinerade saltet utan i form av en Himalaya sten där fåglarna själva kan kan välja att få i sig av salt.
Större arter äter allt som oftast pellets ihop med grönt och nyttigt och får smaka på mattes eller husses mat och får då i sig av salter. Men mindre arter som allt som oftast får frö baserad kost får det inte, både vad gäller burfåglar hos Svenssons familjer, dom som har det som hobby samt också dom som håller många i stora voljärer och föder upp fåglar. Det är där som skillnaderna äroch skiljer sig stort från fågelhållare till fågelhållare.
Av det jag själv sett hos mina fåglar sitter dom inte och slickar i sig av saltsten hela tiden (rätt sorts saltsten) utan enbart när dom behöver det. Man kan tro att så är fallet men så är alltså inte fallet. Vet även flera med mig som har just en Himalaya sten hos sina fåglar som ser sina fåglar ta när dom behöver inte mer än så. Även bentonit lera och då kalcium bentonit som man ska ha (ej bentonit som finns i kattsand då det sväller), ger salter till fåglarna så det finns en stor variation om hur man får i fåglarna salter på ett eller annat sätt.

För att kunna göra bra chops till fåglarna behöver man veta vart man får tag i natrium i livsmedlen och här är en lista på mat som innehåller Natrium och Klorid (mycket av dessa livsmedel har jag kollat upp med livsmedelsverkets sidor om näring i livsmedel):

Grönsaker: Aubergine, Blomkål, Broccoli, Morötter, Selleri (hackat smått).

Frukt: Banan, Druvor, Fikon, Grape, Oliver, Plommon, Päron.

Bär: Aronia, Amerikanska blåbär, Blåbär, Hagtorn,Hallon, Jordgubbar, Krusbär, Lingon, Nypon, Smultron, Vinbär.

Örter: Inga funnit.

Nötter: Hasselnötter, Jordnötter, Valnötter.

Övrigt: Flingor, Havssalt, Kelp, Keso, Lax (till dom större arterna då och då, liten mängd), Makrill (till dom större arterna då och då, liten mängd), Musslor (musslor till kakariki som äter dessa i det vilda), Spirulina.

Blommor: Gurka, Maskrosor, Ruccola, Senap, Squash, Ärtor.

Frön och baljväxter: Broccoli, Bockhornsklöver, Dinkel/speltvete, Durra, Fonio, Färnkål, Frögräs, Hirs (Finger, Japansk, Kolv, Pärl, Vipp, Vit, Äkta), Kanariefrö, Krasse, Majs, Melon (alla sorter), Morot, Rybs, Safflor, Senap, Sesamfrön, Solrosfrö, Ärtor.

Groddat och Blötlagt: Inget funnit

Odlade skott: Inget funnit.

Grönt ute: Maskrosor.

Infon funnen på dessa sidor

https://www.nytimes.com/2012/06/03/opinion/sunday/we-only-think-we-know-the-truth-about-salt.html

https://www.medicalnewstoday.com/articles/146677.php

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/899663

https://www.celticseasalt.com/about/about%20us/

https://ehdin.com/saltbrist-havssalt/

https://academic.oup.com/jn/article-abstract/14/5/487/4725257?redirectedFrom=fulltext

http://www.louix.org/the-difference-between-refined-salt-and-unrefined-salt/

https://www.npr.org/sections/thesalt/2017/09/07/547981850/why-do-parrots-and-people-eat-clay?t=1533421291061

https://phys.org/news/2017-08-paper-explores-peru-parrots-clay.html