Foder

Kolliodalt silver till undulater!

2018-06-08 19:06 #0 av: JohannaN

Kolloidalt silver är ett kontroversiellt ämne och det är väldigt många som använder KS både till sina djur, sig själva, både utvändigt och invändigt samt till vattenrening etc. Det finns dom som tror på det och dom som inte tror på det vilket leder till väldigt mycket dispyter om det hela sinsemellan. Frågan är då, är silvervatten säkert att använda eller är det farligt, här tas upp mer om det hela......................

Kolloidalt silver är silver i kolloidal, det vill säga i mycket finfördelad form. Själva silvret är ett mineral. Jag läste att innan moderna antibiotika utvecklades, användes kolloidalt silver som ett allroundmedel för olika infektioner och sjukdomar. Silvervatten sägs vara bra för behandling av både bakterier, virus och svampinfektioner. Men frågan är, är det bra att använda till fåglarna ? Är det farligt att använda till fåglarna ?

Jag har sökt en hel del info om det hela då jag blev väldigt nyfiken på det hela och varför det fanns både dom som tror på det och dom som inte tror på det och varför det finns så mycket dispyter om det hela. Så även att ge det till djuren. Jag har även kollat upp hur många som faktiskt använder KS både på och i djuren men också på och i sig själva samt i hur många år KS har tagits av folket.

Frågan först och främst är, är KS giftigt? Svaret på frågan är NEJ. Vad man än tar i övermått blir skadligt/giftigt, vatten t ex och så är också fallet med KS, alltså i rekommenderade doser är alltså inte KS giftigt. Silver är en metall och ett ickeväsentligt element i kroppen. Det är mycket säkrare för kroppen än andra tungmetaller som bly och kvicksilver.

Vad detta betyder är att det är själva doseringen och den större mängden ppm (delar per miljon) man intar som utgör grunden till en förgiftning då människor och djur kan acku-mulera mycket mer silver i kroppen innan det blir giftigt. Här kan ni höra på en telefon-intervju med en person på giftinformationscentralen och vad dom har att säga kring det hela som aldrig fått in några rapporter om förgiftning vid användning av just KS i Sverige: http://www.kolloidaltsilver.me/giftinformationscentralen-det-finns-inga-inrapporterade-forgiftningsfall-som-beror-pa-kolloidalt-silver/

Det jag läste om det hela är att silver joner är mer benägna att orsaka silver-giftighet eller argyria hos människor än kolloidal versionen. Men eftersom en fraktion av kolloidalt silver kan bli silversalt kan överkonsumtion av kolloidalt silver fortfarande orsaka silver toxicitet vid MYCKET höga doser.

" Kolloidal betyder att det är partiklar som flyter omkring i en vätska så oavsett om det är silverpartiklar eller silverjoner så är det kolloidalt. Sedan är det är helt omöjligt att få förgiftning även av KS i MYCKET höga doser.

Nämligen av ett rent elektrokolloidalt silver kommer man aldrig någonsin upp i så stora mängder som man skulle behöva ta invärtes för att man ska få förgiftning. Enligt ett EU-dokument så sägs det att motsvarande 210 liter per dag av ett 10 ppm svagt kolloidalt silver skulle motsvara NOAEL, det vill säga inte vara det minsta toxiskt för en vuxen person. De flesta använder betydligt mindre mängder eller ingen dricker 210 liter/dag som skulle kunna orsaka toxicitet. 

Jag läste en intressant vetenskaplig artikel att dom vid djurförsök använde silvervatten vid akuta (det vill säga kortvariga men svåra), orala (via munnen) och dermala (på huden) doser och som var bestående av en hela 2.000 mg / kg ppm (Delar per miljon) silver-nanopartiklar, där det visade sig att dom inte alls av de undersökta laboratoriedjuren sett några onormala tecken eller dödlighet.

Så här stod det på sidan om djurförsök och länken finns med nedan:
Enligt studieförfattarna: " Vid akuta test på oral och dermal (på huden) toxicitet med råttor visade ingen av råttorna några onormala tecken eller dödlighet vid en dosnivå på ~ 2000 mg / kg." Det är en stor mängd silver att ge en liten labbråtta.
De flesta människor intar bara 10 eller 20 ppm (delar per miljon), och är signifikant större än en labbråtta som väger bara några få gram.
Ändå fanns inga skador eller onormala tecken i laboratorie-råttorna som gav 2000 ppm (delar per miljon) orala doser. Dessutom var det ingen akut ögon eller hudirritation eller korrosion när silver nanopartiklarna testades i ögonen och på djurens hud. http://www.thesilveredge.com/New%20Research%20--%20Silver%20Nanoparticles%20Not%20Toxic.shtml#.WwUtoUiFPIX

Läste också att den specifika antibakteriella mekanismen hos silver inte är helt klarlagt, men forskning med E. coli och S. aureus (gula stafylokocker) har visat att silverbehandling av dessa mikroorganismer har resulterat i att deras DNA förlorar sin förmåga att föröka sig. Forskning på dricksvatten när det kommer till desinfektion har visat att silver kan användas framgångsrikt för att kontrollera bakteriell tillväxt. Det har också visat sig att tillsatsen av koppar och silver till vattensystemet hjälper till av koncentrationen av fritt klor reduceras samtidigt som det ger jämförbar sanitär kvalitet hos vattnet. Läste också mer och fann att ytterligare forskning har visat att silver kan användas i sjukhusvattensystem för att kontrollera Legionella bakterier och i kyltorn för att kontrollera bakterieutvecklingen. Silver har också använts för att förbättra effektiviteten hos ultraviolett (UV) strålning vid inaktiverande av virus i vatten. Många kommersiella POU-vattenfilter använder sig av silverimpregnerat aktivt kol för att avlägsna föroreningar i hushållsvattenförsörjning. Bakterier kan multiplicera på aktivt kol som inte innehåller silver och därefter släppas ut i vattenförsörjningen. Silverimpregnering förhindrar kontaminering av aktivt kolfilter och ger ytterligare bakteriedödande effekter.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus använder dom KS för att hjälpa brännskadade barns hud att läka snabbt. Förr så tvingades sjukhuset ofta söva barn vid omläggning av såren, eftersom detta var så extremt smärtsamt. Men när sjukhuset nu sedan några år börjat använda omslag som avger silver joner, har dessa problem upphört. Även antalet sekundära infektioner har minskat dramatiskt, och så också de tidigare vanprydande ärrbildningarna. Dom har också kunnat minska den genomsnittliga vårdtiden från elva till två dygn vilket är fantastiskt. Men detta tycks okänt för de flesta att Astrid Lindgrens barnsjukhus använder sig av denna metod. Vilka är Astrid Lindgrens barnsjukhus ? Jo, Astrid Lindgrens barnsjukhus är en del av Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige och är till för akut och planerad barnsjukvård.

Silver används också av NASA:s rymdfärjor och båtfärjor använder sig av det. Vilka är då NASA ? Jo, NASA är National Aeronautics and Space Administration vilket är USA:s federala myndighet för luft och rymdfart. Det innebär att de som anser att kolloidalt silver är overksamt eller farligt, bland annat idiotförklarar vetenskapsmännen på NASA och läkarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Det finns ett tillstånd som heter Argyri som är ett tillstånd som gör att huden får en blåaktig ton. Detta sker när silverpartiklar lagras i huden. Det finns två amerikaner som drabbades av denna biverkning och förekommer ofta som ett varnande exempel på det kolloidala silvrets farlighet. Men i själva verket har dock ingen av dem använt kolloidalt silver utan produkter baserade på silversalter. Det är alltså en stor skillnad på elektrokolloidalt silver och silver-salter. Men även om personerna har blivit blå, orsakar silver inte vanligtvis hälsoproblem på andra sätt.

Denna artikel är inte skriven för att man dagligen skall ge KS i vattnet till sina fåglar, det är upp till var och en om man vill göra det eller ej, även att ge för mycket kan göra mer skada än nytta. Artikeln är skriven för då det finns problem hos fågeln och fågeln är sjuk kan detta till-sättas för att hjälpa fågeln att bli frisk, för då det används ihop med antibiotika förstärker silvret effekten av antibiotikan. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/07/03/antibiotics-colloidal-silver.aspx http://www.academicjournals.org/journal/SRE/article-full-text-pdf/78F186B13472

Sedan skrivs också artikeln då man med goda resultat kan använda KS utvärtes vid sår, fjäderplockning och andra yttre problem samt många har också fått goda resultat av att droppa i ögat när ögonproblem uppstår hos sina djur/fåglar.

Silver ska alltså då vara bra för både svamp, bakterier, virus och parasiter och det finns en hel rad användare i både utlandet och i Sverige som använder det både på och i sig själva samt också på djuren. Givetvis skall fågelkunnig veterinär alltid tillkallas när fågeln är sjuk, men KS är helt ofarligt att tillsätta även fall man går till den fågelkunniga veterinären.

Djur som KS använts på i Sverige med goda resultat är:
Akvariefiskar, Burfåglar, Chinchilla, Får, Hundar, Hästar, Hönor, Katter, Ormar, Vaktel m.fl.

På ett svenskt forum där dom ger KS till djur, som är enbart om KS för djur med hela 3 338 stycken medlemmar där det används KS på djuren har hela 65 stycken människor använt KS med goda resultat hos sina djur och 2 stycken använder det inte på grund av att dom är rädda för förgiftningssymptom samt 1 person vågar använda det utvärtes men inte invärtes.

På samma forum används KS på både insidan och utsidan på dessa djur: Akvariefiskar 2 stycken, Alpackor inget svar, Ankor 1 styck, Burfåglar 2 stycken, Chinchilla 1 styck, Djur på zoo inget svar, Får 1 styck, Getter inget svar, Grisar inget svar, Hund 26 stycken, Hamster inget svar, Häst 11 stycken, Höns 1 styck, Kanin 1 styck, Katt 18 stycken, Kor inget svar, Lamor inget svar, Marsvin 1 styck, Möss 2 stycken, Reptiler 1 styck, Råttor, Vaktlar 1 styck, Änder 1 styck.

På samma forum hade folk upplevt effekter på dessa sjukdomar och problem hos djuren vad gäller KS:
- Sår vård 35 stycken.
- Sjukdomar så som virus, bakterier och svamp 32 stycken.
- Mage, tarm och insidan av kroppen 30 stycken.
- Eksem, torrhud och allergi hud 18 stycken.
- Parasiter 6 stycken.
- Mugg, rasp och soleksem häst 6 stycken.
- Ögon 6 stycken.
- Vårtor 2 stycken.
- Hårbortfall 2 stycken.

På ett annat svenskt forum med hela 12 000 medlemmar har folket använt och använder det regelbundet både utvärtes och invärtes där hela 28 stycken använt det i 1 år, 66 stycken använt det i 5 år, 23 personer i 10 år, 4 personer i 20 år och 1 i 30 år. Fler tillkommer i omröstningen/undersökningen hela tiden.

Mina tankar kring det hela:
Mina tankar kring det hela är som så här, många som skriver i negativ form om KS är inte tillräckligt pålästa för att kunna uttala sig. Där Argyri påstås vara en förgiftning av silver när det istället är en samling av silver i kroppen hos människor. Där det också påstås vara KS som är grunden till det hela när det då är silversalter som är orsaken till problemet. Många som inte alls läst tillräckligt eller förstått att det finns forskning på silver och dess positiva egenskaper mot virus, bakterier och svamp. Även mot sår vård, brännskador etc. har silver visat sig vara hjälpsamt med framgång. Det används också i vattenreningssyfte hos bland annat nasa och andra ställen. För mig så tror jag på det då jag provat på mig själv och hos mina fåglar och fått se en hel del fantastiska saker ske, mest läkande av sår, brännskada på mig själv, torra, solskadade läppar, insektsbett, gurgling vid sår i munnen. Så att silver hjälper och har dessa egenskaper som det sägs är jag mer än 100 procent säker på och tror på det rakt igenom. Men där emot är mina tankar kring det hel att ge invärtes dagligen är helt okej, för man kan inte jämföra nano silver med Kolloidalt silver. Men ger man det i vattnet dagligen att det ges i en liten dos på 10 till 20 ppm där man om man känner sig osäker kan spä ut det med dricks-vattnet och där orden lagom och balans även gäller vid giva av KS invärtes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4330922/

Infon funnen på dessa sidor

http://www.thesilveredge.com/pdf/Evaluation%20of%20Silver%20Nanoparticles.pdf

http://www.thesilveredge.com/Propaganda_Against_CS.shtml#.WvySNoiFPIU

https://www.nanotec.or.th/en/?p=2996

http://www.thesilveredge.com/experts.shtml#.WvyG-YiFPIV

http://www.thesilveredge.com/New%20Research%20--%20Silver%20Nanoparticles%20Not%20Toxic.shtml#.WvySCIiFPIX

https://newsvoice.se/2016/07/08/lakare-kolloidalt-silver-kompletterar-antibiotika-cytostatika-och-svampmedel/

http://www.tidningenhalsa.se/artiklar/artiklar/20180319/kolloidalt-silver-ela-historien/

https://www.ion-silver.com/allt.om.silver.html

https://www.ablsilver.com/file/e37ccb69-ed9c-403e-8236-d85142e26d9a

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/silver.pdf

http://www.silver-colloids.com/Papers/AltmanStudy.PDF

https://www.ion-silver.com/docs/Inhibition%20of%20Staph%20aureus%20with%20Ionosil.pdf

https://www.ion-silver.com/docs/Ionosil%20MS2%20removal.pdf

http://www.abiliteam.com/Qc/create/mainshow.asp?id=bkdujy

http://www.svaradoktorn.se/425558358

http://www.kolloidaltsilver.me/anvandarberattelser-2/

http://www.kolloidaltsilver.me/anvandarberattelser-2/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3138823/

https://www.vaken.se/ar-sjalvbotande-manniskor-farliga/

https://wellnessmama.com/130001/colloidal-silver/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4330922/

tamfåglar är inte bara fåglar i bur, dom är så mycket mer^^ Är sajtvärd på www.undulater.ifokus.se samt www.burfaglar.ifokus.se

Anmäl
2018-06-08 20:06 #1 av: Zachis

"Recent studies have shown the possible toxicity of colloidal silver to humans, including crew members aboard the ISS. Researchers are currently developing and testing a simple technique that will enable crew members to test silver levels in the water system in less than two minutes"

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1060.html

Ser knappast ut som att NASA rekommenderar det eller säger att det är säkert. 

Inte för att jag är extremt påläst men det är väldigt stor skillnad att använda något utvärtes för rengöring och att äta det.

Anmäl
2018-06-08 21:10 #2 av: JohannaN

Den studien är från 2010, inget mer finns att läsa om det hela längre ner om just KS Glad Det skall så som jag förstått det fortfarande vara kvar som vatten renande även fall dom också fått utbildning om testning av vattnet så det skall kunna upptäckas toxicitetGlad

tamfåglar är inte bara fåglar i bur, dom är så mycket mer^^ Är sajtvärd på www.undulater.ifokus.se samt www.burfaglar.ifokus.se

Anmäl
2018-06-09 06:28 #3 av: Zachis

#2 Helt sant. Men det ger skenet om att NASA rekommenderar det. Vilket iallafall inte jag kan hitta någonstans. 

Du skriver att silvervattnet är ofarligt och refererar till några människor på ett forum. Hade du tagit en medicin av "Big pharma" som endast testats av några på ett forum?

Anmäl
2018-06-09 15:41 #4 av: gnagarlover

silver är ingen medicin.det är som att få i sig extra järn eller zink eller vad som.mediciner tvingas vi äta fast det är många rapporterade biverkningar på dem.och vi är många miljoner världen över som använder kollidoialt silver .men ingen tvingar någon annan att göra det.man hör någon som fått hjälp mot något och testar själv som man gör med vitaminer eller mineraler tex.någon säger att bvitaminer är bra då testar man kanske det eller cvitamin.

Anmäl
2018-06-09 18:10 #5 av: Zachis

#4 många miljoner säger du. Har du källor på det. 

Vem tvingar dig äta mediciner?

skillnad mellan silver och järn/zink är att silver inte behövs i din kropp. Järn och zink behöver du för att överleva, men silver har vad vi vet idag ingen funktion alls. 

Anmäl
2018-06-10 00:03 #6 av: JohannaN

Jag förstår att det vill diskuteras om ämnet, men då ämnet är så kontroversiellt så kommer det vara som att tala mot en väg från båda parter. Alltså bättre att låta bli. Jag skrev artikeln så utförligt jag kunnat och det är inget som jag tvingar folk att använda, det är upp till var och en, vart och hur dom vill använda det hela Glad

tamfåglar är inte bara fåglar i bur, dom är så mycket mer^^ Är sajtvärd på www.undulater.ifokus.se samt www.burfaglar.ifokus.se

Anmäl
2018-06-10 05:05 #7 av: Zachis

bättre att låta bli?

Om ett ämne är tufft och kontroversiellt så är det väll snarare ett tecken på att det borde diskuteras mer?

I USA startade de ett helt inbördeskrig angående den kontroversiella frågan om man borde förbjuda slaveri (och en del andra saker). Men det var väll ganska bra att de tog den diskussionen ändå trots att det var tufft?

Jag är inte emot att ändra mina åsikter, men jag vill ha fakta. Ge mig några riktiga forsknings studier som visar hur nyttigt det är att äta silver. 

Anledningen varför jag skriver är för artikeln är helt klart vinklad och lägger större vikt på vad några skrev på ett forum än faktiskt vad forskning säger om ämnet. Jag vill inte att någon ska slösa pengar på i bästa fall verkningslöst vatten. 

Anmäl
2018-06-10 13:01 #8 av: JohannaN

Förstår hur du tänkerGlad

tamfåglar är inte bara fåglar i bur, dom är så mycket mer^^ Är sajtvärd på www.undulater.ifokus.se samt www.burfaglar.ifokus.se

Anmäl
2018-06-10 16:13 #9 av: Zachis

Jag läste att innan moderna antibiotika utvecklades, användes kolloidalt silver som ett allroundmedel för olika infektioner och sjukdomar. 

Ja, och 1895 användes heroin mot hosta i Tyskland.  https://varldenshistoria.se/vetenskap/medicin/livsfarlig-lakekonst-var-rena-galenskapen

Det innebär att de som anser att kolloidalt silver är overksamt eller farligt, bland annat idiotförklarar vetenskapsmännen på NASA och läkarna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Varken NASA eller läkarna på barnsjukhuset rekommenderar att man ska äta silver, och jag är väldigt säker på att båda två kan gå med på att det är farligt att få i sig större mängder.

Frågan först och främst är, är KS giftigt? Svaret på frågan är NEJ. Vad man än tar i övermått blir skadligt/giftigt, vatten t ex och så är också fallet med KS, alltså i rekommenderade doser är alltså inte KS giftigt. 

Rekommenderade doser enligt vem? De som säljer vattnet?

På ett annat svenskt forum med hela 12 000 medlemmar har folket använt och använder det regelbundet både utvärtes och invärtes där hela 28 stycken använt det i 1 år, 66 stycken använt det i 5 år, 23 personer i 10 år, 4 personer i 20 år och 1 i 30 år. 

Bara för att något använts under lång tid är det inte säkert. Till exempel användes asbest under väldigt många år på grund av sina fantastiska egenskaper. 

2018-06-10 21:34 #10 av: JohannaN

Veterinären som hyllar silver produkter till djuren Glad Härligt att få se en veterinär i Sverige som använder sig just denna metod som så lätt kastas bort av andra Glad
https://www.youtube.com/watch?v=zvl-ipyGF20

tamfåglar är inte bara fåglar i bur, dom är så mycket mer^^ Är sajtvärd på www.undulater.ifokus.se samt www.burfaglar.ifokus.se

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.