2013-09-17 14:18 #0 av: JohannaN

vad är krävan på en fågel, vart sitter den och hur funkar den?? det är inte alla som vet så här tas upp lite om det.....

här är en genomskärning så man kan se vart krävan sitter på fågeln.

Dom flesta fåglar har en muskelsäck ut med matstrupen som kallas för kräva, på engelska kallas det för crop. Undulater äter större mängder foder på en gång, oftast är de på matjakt två gånger per dag, morgon och kväll. Den mat de då samlar på sig samlas i krävan som en liten foderreserv. Krävan är ett speciellt organ för just gruppen fåglar, dess huvudfunktion är just att förvara foder så att de kan tillgodose sin höga metabolism med en jämn tillgång på foder.
Krävans funktion är både att mjuka upp födan och reglera flödet av föda till systemet, genom att fungera som ett temporärt lagringsutrymme. Storlek och form på krävan är mycket variabel. Efter krävan förs födan till en körtelmage där den spjälkas (en process där ett ämnes beståndsdelar delas upp) och efter det till en muskelmage där födan "tuggas" eller knådas.
Muskelmagen består av fyra muskelband som roterar och knådar födan. Vissa arter sväljer grus eller småsten som hamnar i muskelmagen och hjälper där till att mala födan för att underlätta matsmältningen men inte våra undulater som klarar att smälta maten utan stenarna. undulaterna tillhör den gruppen av fåglar som har så stark muskelatur att de inte behöver det. Det beror också på att de skalar sina frön. Då behövs inte en lika effektiv malning i muskelmagen. Undulater kan istället få krävan packad om den äter grus/sand och utvägen kan då leda till att fågeln dör, så det skall inte finnas i fåglarnas burar/miljö. 

Det är just därför det är bra att utfodra sina undulater två gånger per dag med frön och det vi ge dom ihop med fröna så som mixade grönsaker, bär, groddar, blötlagda frön, kokt ris, kokt ägg mm.

resten av dagen utfodras dom med grönsaker, örter, sådda frön mm. så man får en jämn balans på deras foderintag och så det blir så naturligt som möjligt för dom.

sjukdomar i krävan som hos undulater är vanliga är:

Candida svamp: En mögelsvamp som angriper luftvägarna och matsmältningssystemet och kan vara dödlig. Symptomen är att dom kastar upp frön, munnen får vitaktiga beläggningar, krävan töms mycket långsamt, fågeln får diarré med en sötaktig doft och ibland luktar det även sött i munnen.

Krävinflamation:
En inflammation i krävan kan bero på många olika saker, till exempel svampinfektion, parasiter eller bakterier. Det typiska tecknet på att en undulat har inflammation i krävan är att den sitter och kräks upp frön upprepade gånger som den slänger med huvudet för att bli av med, fågeln kan också vara kladdig på huvudet efter allt kräkande och slängade med frön och slem. fågeln sitter och har uppburrad fjädrar och är allmänt slö. Det är väldigt viktigt att man tar sin fågel till en veterinär så fort man ser tecken på att fågeln har problem med krävan, då om den går obehandlad oftast leder till döden.

Kräkningar:
En fågel som kräks sitter oftast och hulkar för att sedan när den fått upp fodret eller enbart ett vitaktigt slem ruska kraftigt på huvudet från sida till sida så att frön och slem stänker omkring. En fågel som kräks har ofta också både mat och slem både på huvudet och halsen. Kräkningar är tecken på att fågeln antingen ätit något olämpligt eller har någon sjukdom. Kräkningar är symptom vid flera av de sjukdomar som kan drabba våra fåglar, bla vid bakterieinfektioner, krävförstoppning, svampangrepp och vid inälvsparasiter. När en fågel kräks och det inte rör sig om bara ett enda tillfälle så ska veterinär kontaktas snarast möjligt.

Megabacterios:
Mikroskopiska organismer som är 40 gånger större än de flesta bakterier. De har vid olika tillfällen kallats bakterier, svampar och laktobaciller, men nu anses vara i en mikroskopisk klass för sig. man tror att svampen eller mer exakt den jäst-liknande patogenen bosätter sig i tarmkanalen hos en fågel på slemhinnorna och förekomma som en del av fågelns mag och tarmflora och inte alltid orsaka sjukdom.