2013-05-23 20:38 #0 av: JohannaN

de vanligaste förgiftningsfallen bland undulater är metallförgiftning, teflonförgiftning och avokadoförgiftning här tas upp mer om det.......

Det finns många giftiga saker i ens hem som fåglarna kan få i sig kolla på listan ovan i artikeln om foder. men dom mest vanligaste förgiftningarna bland fåglar är metallförgiftning, teflonförgiftning och avokadoförgiftning. infon funnen här: http://www.veterinaren.nu/fagel/skador/forgiftningar/forgiftning-papegoja/

Avokado innehåller ett ämne kallat persin som kan vara mycket giftigt för en del fågelarter och mindre giftigt för andra. Olika typer av avokado kan vara olika giftiga .Avokadoförgiftning ger symptom i form av andningsbesvär, generella ödem (vätskeansamlingar i kroppen), blodstockning och dödsfall. Det brukar ta 12 timmar innan symptomen ses efter att fågeln ätit av avokadon och dödsfall brukar ses inom 1-2 dygn. Behandling: Om papegojan fått i sig avokado och man upptäcker det direkt, kan man spola ur krävan för att förhindra att vidare passage. Man kan även ge aktivt kol för att minska upptaget av persinet och vid andningsbesvär ger man syrgas. Vid generella ödem ges vätskedrivande. 

De metaller som vanligen orsakar förgiftningar är zink och bly. Zink är en vanlig metall i våran omgivning. Den förekommer i många legeringar eller som ytskikt på andra metaller. Skruvar, spikar, mynt, ståltråd, galler med mera kan innehålla zink. Bly blir allt ovanliga eftersom metallen är mycket giftig även för människor att hantera, men man kan fortfarande hitta blytyngder i dykarutrustning, gardintyngder, batterier, blyhagel med mera. Symptom på zinkförgiftning kan vara ökat drickande, ökad mängd vätska runt avföringen, diarré, kräkningar, viktnedgång, blodbrist, klåda, epilepsiliknande anfall och akuta dödsfall. Symptomen kan komma smygande eller vara mer hastiga. Blyförgiftning brukar vara mer dramatisk. Fågeln blir väldigt trött och svag, den kan sluta äta och börja kräkas, dricka mer och få kraftiga neurologiska symptom som vinglighet, anfall och kramper. Ibland ser man även en rödbrunfärgning av uraterna (den vita delen av avföringen). Behandling: Om man upptäcker och diagnostiserar en metallförgiftning i tid kan man behandlas dels genom att försöka få ut metallföremålet samt genom att blockera metalljonernas effekter i kroppen. Det finns speciella injektionsbehandlingar som fångar upp och oskadliggör jonerna. Om metallföremålet inte går att få ut via kirurgiska eller andra metoder, kan man behöva behandla medicinskt en längre tid. 

Teflon: eller rättare sagt polytetrafluoroethylene-material i stekpannor, på strykjärn, locktänger, äggkokare med mera kan avge för fåglar mycket giftiga gaser vid överhettning. Vi själva känner ingen lukt och blir inte alls påverkade av gaserna, men de är mycket giftiga för papegojor. Vid teflonförgiftning andas den giftiga gasen in och ger många gånger plötsliga dödsfall. Om man hinner upptäcka symptomen kan de vara andnöd, nedsatt allmäntillstånd, oroligt beteende och sekret/skum från näsborrar. Behandling: Vid teflonförgiftning kan man endast behandla understödjanden. Fågeln behöver syrgas och man kan ge vätskedrivande för att minska vätskan i lungorna. Smärtstillande, kortison och förebyggande antibiotika kan också ges. Tyvärr är förgiftningen mycket allvarligt och prognosen är allmänt dålig.