2013-05-23 20:26 #0 av: JohannaN

Mycobacterium avium Tuberkulosen är en zoonotisk sjukdom, vilket innebär att den kan överföras från fågel till människa. Smittan från fågel till människa är ovanligt men det förekommer här tas upp mer om det......

Elektronmikroskopbild av Tuberkulos-Mycobacterium avium.

 Det finns hela 71 namngivna Tuberkulos sorter. Hos fåglar är Mycobacterium avium vanligast Tuberkulos kan smitta från fågel till människa även om det är ovanligt men det förekommer. Mycobacterium är en zoonotisk sjukdom, vilket innebär att den kan överföras från fågel till människa. 

Risken är större för riskgrupper med lågt immunförsvar t.ex. barn, HIV-smittade, cancerpatienter och äldre. Smittan kan överleva i fåglarnas miljö i flera år och smittar via direktkontakt, intag och inandning av avföring. Även genom smittade miljöer t.ex. voljärer, skor, rengöringsverktyg etc. 

Inkubationstiden från att fågeln blir smittad till att sjukdomen bryter ut, kan dröja i veckor till flera månader. Vissa menar till och med att det kan ta år innan den bryter ut.

Tuberkulos kan orsaka en stor variation av symtom såsom viktminskning trots att fågeln äter mycket, muskelmassan minskar, depression, matt och tufsig fjäderdräkt, diarré, uttänjning av buken, depression, slöhet, svaghet, lamhet, ökad törst och urinering (polyuri) och svårigheter att andas. När sjukdomen är riktigt allvarlig, kan neurologiska sjukdomstecken observeras såsom obalans, svaghet, en oförmåga att gå och att hålla fast om sittpinnen eller flyga. I sällsynta fall kan plötslig död, utan några yttre symtom förekomma. 

Att diagnosticera tuberkulos hos levande fåglar kan vara väldigt svårt och ta lång tid hos veterinären. De tittar bl.a. efter ökade vita blodkroppar och minskade röda och röntgar för att se efter en förstorad mjälte eller lever som ibland har knölar –tuberkler. De kan även finnas i lungor och matsmältningssystem. Det finns också flertalet mer avancerade analyser som kan tas. 

Det är väldigt svårt att kurera en fågel från turberkulos och tyvärr slutar det ofta med att fågeln dör. Behandlingen måste i vilket fall ske under en lång tidsperiod. De sjuka eller misstänkt sjuka fåglarna ska isoleras och som förebyggande ska man minska stress för fåglarna genom att inte hålla dem trångt, god ventilation i anläggningar, bra ljusförhållanden och att fågeln får en näringsmässigt balanserad diet.