2013-05-23 00:00 #0 av: JohannaN

Överdrivet äggläggande kan ibland bli ett stort problem för undulathonor här tas upp mer om det.......

Det är ett vanligt problem som kan leda till värpnöd och till och med döden för honan. Orsakerna är inte klarlagda, men den konstgjorda inomhusmiljön utan naturliga årstider är en orsak. Höns då, de klarar av att lägga massor av ägg? 

De är avlade i generationer för detta och äter också en helt annan kost för att klara av det beteendet! Lättast är att försöka störa honan i hennes äggläggning. Ändra miljön helst så att hon tycker den är olämplig för att få ungar i. Det kan kännas olustigt att få henne att trivas sämre, men alternativet att hon ska bli ordentligt sjuk och kanske dö är inte ett bättre alternativ. Ta givetvis bort eventuell holk till att börja med! Sära honan från partnern, undvik all kontakt som stimulerar parning och äggläggning. Förändra dagsljus-mängden i perioder om 3-4 veckor med korta dagar 6-8 timmar tänt med långa dagar 12-14 timmar tänt. 

Det är tillräckligt korta intervall för att den naturliga hormon-stimulansen för äggläckning inte ska komma igång. Flytta runt buren i olika rum och möblera om i den. Lägg också om utfodringen så honan får extra kalk och ett kraftigare foder (men hög proteinandel kan verka potenshöjande) så hon inte blir försvagad lika snabbt av äggläggningen. äggen kan man ta bort direkt. Om detta inte räcker för att få henne att sluta kan honan idag hormonbehandlas eller kastreras hos en veterinär, inte riskfritt men kanske nödvändigt.