2013-05-10 23:54 #0 av: JohannaN

spolmask är en rundmask som kan leva i mag-tarmkanalen hos våra undulater här tas upp mer om det....

Spolmask är en vanlig rundmask som lever som vuxen i mag-tarmkanalen hos de flesta fåglar. Masken utsöndrar ägg som efter några veckor på marken har utvecklats så långt att de kan infektera fågeln igen.
En del ägg tas upp av en liten jordmask och där utvecklas äggen till larver, jordmasken blir i sin tur uppäten av fågeln och cirkeln är sluten.
Det är framförallt unga fåglar som anses mest känsliga för maskinfektionen och kan utveckla magtarmstörningar i form av diarréer. Maskens storlek gör dock att den kan växa till sig så pass mycket att den orsakar förstoppning och död genom en sekundär chock.
Hos papegojfåglar är det vanligast med spolmaskinfektioner hos gräsparakiter och andra fåglar som tillbringar mycket tid på marken.

Symptom
En en infektion med spolmask kan kännas igen av tillfällig diarré eller minskad avföring och blir överdrivet utmärglad, visa fåglar kan spy, orsakar problem att fågelns centrala nervsystemet. Maskarna kan också metaboliter (ett ämne) som är giftiga för undulaterna. Fåglarnas kropp kan efter en tid inte klara ut dom giftiga ämnena och då uppstår skador på nervsystemet, då kan förlamning eller en onaturlig vridrörelse av huvudet uppstå som följd. Det kan också ske en fullständig blockering i tarmen som då slutar med döden.

Tänk på att undulater som lever inomhus kan också få spolmask om dom lever i en smutsig och dålig miljö.

Behandling
Vid avmaskning mot spolmask räcker det ofta med att avmaska en gång med Axilur och sedan upprepa avmaskningen om 10 dagar. Noggrann städning hos fåglarna under denna tiden. 

har man marklevande undulater i utomhus-voljärer som håller sig mycket på marken bör man avmaska då och då med det receptfria avmaskningsmedlet axilur som finns att köpas på apoteket för att förhindra en spridning.

Dosering av axilur på fågel:

10-20 mg/kg fågel ges 1 gång dagligen i 5 dagar i munnen/näbben

50 mg/liter vatten ges 1 gång dagligen i 5 dagar åt finkar

125 mg/liter vatten ges 1 gång dagligen i 5 dagar åt de flesta andra fågelarter

Förebygga ett maskangrepp
När det gäller att förebygga maskangrepp så gäller då så klart noggrann hygien i burar, voljärer och hela deras miljö runt om och att man regelbundet, vilket innefattar byte av bottenmaterial i burar och voljärer helst dagligen eller varannan var tredje dag. Att vattnet är rent och friskt och att fodret är rent och ingen avföring finns där i.