2013-04-26 00:21 #0 av: JohannaN

inget annat slår äkta trädgrenar för undulaterna att sitta på i buren här tas det upp lite angående just det.

Grenar är naturens klo och näbbtrimmare, grenar från naturen stimulerar fötterna, inget slår äkta härliga naturgrenar. 

Undulaten Bonbon visar hur underbart det är med färska grenar från naturen.

svarvade pinnar och plastpinnar är superdåligt för undulatens fötter och föreslås att inte ha i buren alls! även sandpappersrören som säljs i affärer borde inte få säljas då dom inte gör någon nytta alls enbart onytta, kan ge sår på undulatens fötter. 

det är bara att gå till sig själv! hade jag velat sitta på sandpapper?? nej! inte mina undulater heller. så ut i naturen och plocka grenar och njut av naturen samt ge dina undulater sittmöjligheter på naturligt sätt. Att ha olika tjocklekar på grenarna är bra så undulaterna kan välja om dom vill sitta på lite grövre eller lite tunnare. även att göra olika egna gungor mm. med olika sorters grenar är ett tips. Undulaterna älskar dessutom att putsa in savet i från grenarna i sin fjäderdräkt. 


GIFTFRIA TRÄDSORTER samt knopp och blomm!
Al, Asp, Bok, Björk, Ek, Gran, Hassel, Lönn, Lind, Lärk, Ormhassel, Päronträd, Poppel, Rönn, Syren-grenar (Både grenarna/blommorna/bladen), Sälg, Tall (grenar av Tall sköljes noga så kådan försvinner eller torkas länge innan man sätter in dessa) Vinbärsgrenar, Vidé och Äppelträd.

GIFTIGA TRÄDSORTER!! 

Barrträd bör undvikas pga kådan (eller torkas innan dom sätts in), Idegran, Getapel (rhamnus cathartica), Gullregn (laburnum), Hästkastanj (aescullus hippocastanum).