2011-01-23 19:39 #0 av: Starfall

Albino och lutino är två vanliga varianter man ofta hör talas om, men vad är egentligen inos?

Jo, en ino är en vanlig undulat som saknar det svarta pigmentet melanin. En grön undulat utan melanin blir lutino medan en blå eller grå undulat blir albino. Även ögonen saknar melaninet och blir därför röda.

Inos kan förväxlas med bland annat dubbelfaktor spangle, skillnaden är att denne har svarta ögon med vit irisring, en ino har alltid röda ögon.

Eftersom inos saknar melanin kan man inte se deras teckning och färg, men genetiskt sett har även dessa färger. När man avlar på inos utan att veta fågelns bakgrund och förfäder kan man därför inte gissa sig till vad som kan uppkomma i kullen.

En sak är i alla fall säker. Det är mycket svårare att få fram en hane som är ino än att få fram en ino-hona. Detta beror på att en hona inte kan bära på detta anlag utan att det syns, det kan däremot en hane göra. För att få fram en ino-hane krävs det att båda föräldrarna bär på anlaget för ino, då finns det chans för att det ska bli en ino-hane i kullen.

Inos - drutten2.jpg

Bild: Drutten2