2011-01-26 19:55 #0 av: Starfall

Det är viktigt att kontrollera ägg och ungar under tiden som häckningen pågår. Denna artikel handlar om hur man ska gå till väga.

Att kontrollera ägg och ungar låter inte så svårt, och egentligen är det inte det heller. Men det är vissa saker man bör tänka på vid hantering av ägg och ungar.

Kontroll av ägg
Vid kontroll av ägg ska man tvätta händerna innan, detta för att undvika att smuts och bakterier från dina händer ska tränga in genom porerna i skalet och därmed skada ungarna. Man måste även vara väldigt försiktig när man hanterar äggen så man inte råkar skada det. Om ägget är smutsigt ska man absolut inte försöka tvätta det rent. På äggets yta finns nämligen ett skyddande lager och om det tvättas bort ökar risken för att ungen ska drabbas av sjukdom.
Skalrester ska plockas bort så att ungarna inte skär sig på de vassa skalen.

Kontroll av ungar
När det gäller kontroll av ungar ska man tvätta händerna noggrant innan hanteringen. Ungar som är yngre än 1 vecka gamla bör man helst inte röra om det inte är absolut nödvändigt. Vid kontrollen av ungarna ska man kontrollera att deras krävor är fyllda, om de inte innehåller någon mat är det tecken på att föräldrarna inte matar ordentligt. Då måste man gå in och stödmata ungarna. Om någon unge ligger död i holken måste man plocka bort den, annars kommer den ligga där och göra de andra ungarna och föräldrarna sjuka. Om ungarna har intorkad avföring på fötterna ska man försiktigt torka bort det.

Att rengöra holken
Det är mycket viktigt att hålla en god holkhygien. En grovt nedsmutsad holk blir snabbt till en bakteriehärd som börjar angripa ungarna. Vid städning av holken ska man ta bort allt spån och sedan fylla på med nytt av samma sort som fanns där tidigare. Detta för att föräldrarna inte ska bli störda och eventuellt överge sina ungar.

Städning av bur
Under häckningens gång är det naturligtvis lika viktigt som annars att man håller en god burhygien. När det är dags för ungarna att lämna holken är det om möjligt ännu viktigare att buren är ren och fräsch. Ungarna brukar nämligen hålla till nere på burbotten och smakar på det mesta de hittar. Därför får det inte ligga matrester och en massa spillning i buren.