2011-01-26 15:13 #0 av: Starfall

En voljär är en jättestor "bur" som ger fåglarna en stor yta att flyga på. Denna artikel handlar om just - voljärer.

Om man vill hålla sina fåglar i en voljär inomhus är det sällan man kan göra den så stor som man helst skulle vilja, men oftast blir den ändå mycket större än en vanlig bur. Min inomhusvoljär är 2m lång, 2m hög och 1m bred. Helst hade jag velat ha den mycket större men huset är inte tillräckligt stort för det.
En utomhusvoljär kan i stort sett göras hur stor som helst, och som bekant "ju större desto bättre". Har man en stor trädgård med mycket fri yta är det helt perfekt att bygga en utomhusvoljär. Viktigt att tänka på är dock att voljärens stomme samt nätet måste vara så pass stabilt och hållbart att det kan utså eventuella angrepp från katter, rovfåglar och andra djur. Jag rekommenderar att man har dubbla nät på voljären för ökad säkerhet.

Här nedan finns en skiss på hur en utomhusvoljär skulle kunna se ut:
voljärbild.jpg

 

Som det syns på bilden finns det ett utrymme till vänster som fungerar som en "sluss" när man ska gå in i eller ut ur voljären. Detta utrymme är att rekommendera då det minskar risken att fåglarna ska rymma. Det kan även vara bra att ha ett genomskinligt tak av plast för att undvika att det regnar på fåglarna och inredningen.
Utomhusvoljären kan med fördel byggas mot en byggnad som fåglarna kan sova i nattetid. Inuti byggnaden kan man ha en inomhusvoljär så att fåglarna ha tillräckligt med plats om de skulle behöva hållas instängda på grund av tex dåligt väder. Om man har tänkt att ha fåglarna här året runt ska byggnaden isoleras så att temperaturen inomhus alltid ligger på några plusgrader som allra minst.

Voljären ska inredas med naturgrenar att sitta på men man kan med fördel även ha klätterträd och andra roliga saker som fåglarna kan aktivera sig med. Här är det endast din fantasi som sätter gränser! Se bara till att inte inreda med allt för många prylar då det tar bort mycket av fåglarnas flygyta.